Επιτυχημένες Λύσεις

Ενημερωτική ειδοποίηση πιθανών πελατών
Ταχυδρομική ή ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με επερχόμενες εκδηλώσεις και εκθέσεις, ανάλογως του είδους της επιχείρησής σας και του θέματος της έκθεσης.

Εργαλεία:
διανυσματικών • χαρτών • Έντυπα προϊόντα

Τομέας χρήσης:
Τράπεζικά Ιδρύματα
Ανάπτυξη πωλήσεων
Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη βάση δεδομένων των οργανισμών/επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με αυτούς. Δεν θα χρειαστεί να ψάχνετε αλλού για πελάτες σε διαφορετικές πηγές – όλες οι απαιτούμενες επαφές θα παρέχονται σε μία και μοναδική βάση δεδομένων:

- Ονομασίες οργανισμών/επιχειρήσεων, μορφές ιδιοκτησίας.
- Τύποι των επιχειρήσεων.
- Διευθύνσεις (οδός, οικοδομικό τετράγωνο, κτήριο)
- Στοιχεία επικοινωνίας (τρόποι πληρωμής, δεδομένα εγγραφής, αριθμός υπαλλήλων, γεωγραφικές συντεταγμένες)

Αυτή η βάση δεδομένων θα σας επιτρέπει να εστιάζετε σε στοχευμένο κοινό όπως για παράδειγμα σε χονδρεμπόριο (εμπορικά σήματα, πολυκαταστήματα κ.α.) ή στους λεγόμενους ''end-users'' που αποτελούν τα καφέ, τα εστιατόρια, τους κυβερνητικούς φορείς κ.λπ.

Εργαλεία:
συνόλων δεδομένων • API

Τομέας Χρήσης:
Τραπεζικά ιδρύματα • τηλεπικοινωνίες • χονδρέμποροι • διάφορες υπηρεσίες
Διατηρήστε ενημερωμένη τη βάση δεδομένων σας
Μία ενημερωμένη βάση δεδομένων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο για την διεξαγωγή εγκεκριμένων και ποιοτικών επαφών με τους πελάτες σας. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε και να ενημερώσουμε τη βάση δεδομένων σας μέσω:
- Παροχής νέων οργανισμών/επιχειρήσεων σε καθημερινή βάση
- Συνεχούς ανανέωσης των ήδη υπάρχων οργανισμών/επιχειρήσεων σε περίπτωσεις αλλαγής ωραρίων, τηλεφώνων, τοποθεσίας, τερματισμού λειτουργίας ή γενικότερα οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.

Μια τέτοιου είδους προσέγγιση χρειάζεται σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ματαφορών, τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ή υπηρεσίες που παρέχουν οποιοδήποτε εξοπλισμό. Έχετε την ευκαιρία να εξοικονομήσετε τον χρονο τον δικό σας ή του προσωπικού σας χωρίς να χρειάζεται να ελέγχετε συνεχώς τις επαφές στη βάση δεδομένων σας από τους αντιπροσώπους πωλήσεων ή τους υπαλλήλους του τηλεφωνικού σας κέντρου. Με την χρήση των βάσεων δεδομένων της 2GIS θα είστε οι πρώτοι που θα γνωρίζετε οποιαδήποτε αλλαγή!

Εργαλεία:
Σύνολα Δεδομένων • API

Τομείς Χρήσης:
Τραπεζικά ιδρύματα • τηλεπικοινωνίες • χονδρέμποροι • διάφορες υπηρεσίες
Αναζήτηση πελατών σε καθορισμένες περιοχές
Αναζήτηση πελατών σε καθορισμένες περιοχές Είμαστε έτοιμοι να συλλέξουμε και να παρέχουμε βάσεις δεδομένων ή σχέδια κτιρίων, αναλόγως τις ανάγκες και τα κριτήριά σας:
- Συντεταγμένες από κάποιο συγκεκριμένο σημείο
- Διαχωρισμός περιφερειών και διοικητικών σημείων
- Σημείων πεζοπορίας ή σημείων διέλευσης μέσων μεταφοράς
- Τετραγωνικής έκτασης
Η συγκεκριμένη επιλογή δεδομένων είναι απαραίτητη σε αναζητήσεις κοντινών τραπεζικών υπηρεσιών, ιατρικών κέντρων, αρμόδιων περιοχών μεταξύ αντιπροσώπων, σχεδίων πωλήσεων κ.α.

Εργαλεία:
Βάσεις Δεδομένων • API

Τομείς Χρήσης:
Τηλεπικοινωνίες • διάφορες υπηρεσίες • ιατρικός τομέας • λιανικό εμπόριο
Συγκεντρώνοντας τα λεπτομερή στοιχεία των επιχειρήσεων
Μπορείτε να φιλτράρετε τη βάση δεδομένων των πελατών σας με μεγάλη ποικιλία παραμέτρων όπως:
- Αριθμός ΦΠΑ
- Αριθμός εργαζομένων
- Γεωγραφικές συντεταγμένες
Τέτοια δεδομένα θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πιθανούς πελάτες ανά αριθμό υπαλλήλων σε μια εταιρεία και να συνδυάσετε με τη βάση δεδομένων σας όπως για παράδειγμα, στον τραπεζικό τομέα, στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, στις μεγάλες εταιρείες χονδρικής, στις εταιρείες μεταφορών ή στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Εργαλεία:
Σύνολα Δεδομένων • API

Τομείς Χρήσης:
Τραπεζικά ιδρύματα • τηλεπικοινωνίες • χονδρέμποροι • διάφορες υπηρεσίες • ιατρικός τομέας
Παροχή των ολοκληρωμένων σχεδίων των πόλεων
- Διευθύνσεις (περιοχή, δρόμος, κτίριο)
- Τύπος κτιρίου σκοπός λειτουργίας του
- Αριθμός διαμερισμάτων και εισόδων
- Οργανισμοί εξυπηρέτησης (Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες διαχείρησης, αστυνομικοί σταθμοί, ιατρικά κέντρα κ.α.)
- Αριθμός οργανισμών/επιχειρήσεων στο κτίριο
- Γεωγραφικές συντεταγμένες
Αυτές οι πληροφορίες σας επιτρέπουν να σχεδιάζετε αποτελεσματικά την επικοινωνία σας με το κοινό (ιδιωτικά ή νομικά πρόσωπα), παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, παρόχους κινητής τηλεφωνίας και μηχανικά συστήματα).

Εργαλεία:
συνόλων δεδομένων • API • Έντυπα προϊόντα

Τομείς Χρήσης:
Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου • τηλεπικοινωνίες
Η ανάλυση του ανταγωνισμού
Για σκοπούς αποτελεσματικότερου υπολογισμού της καλύτερης τοποθεσίας του επόμενου θυγατρικού σας γραφείου, σημείου πωλήσεων ή διαχωρισμού υπεύθυνων σημείων, είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε τα παρακάτω δεδομένα:

- Χαρτογράφηση της πόλης που σας ενδιαφέρει.
- Βάση δεδομένων των οργανισμών (με πλήρες εύρος παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των γεωγραφικών συντεταγμένων).
- Βάση δεδομένων των κτιρίων (τύποι κτιρίων, αριθμός διαμερισμάτων και εισόδων).
- Βάση δεδομένων των μέσων μαζικής μεταφοράς και στάσεων.
- Βάση δεδομένων για διάφορα αντικείμενα (χώροι στάθμευσης, αξιοθέατα).

Με δεδομένα τέτοιου είδους μπορείτε εύκολα να ταυτοποιήσετε σημεία για τις τοποθεσίες σας, τα οποία θα είναι στενά συνδεδεμένα με κοινωνικούς παράγοντες ή κοντά στους ανταγωνιστές σας.


Εργαλεία:
Διανυσματικοί χάρτες • API • συνόλου δεδομένων

Τομείς Χρήσης:
Τραπεζικά ιδρύματα • τηλεπικοινωνίες • λιανικό εμπόριο
Ανάλυση της διαθεσιμότητας μεταφορών
Τα δεδομένα, που παρέχονται από την 2GIS θα σας δώσουν την ευκαιρία να δημιουργήσετε ζώνες παρεχόμενων υπηρεσιών ή διαθεσιμότητας προϊόντων, με βάση: - Διαδρομών με τα πόδια - Διαδρομών αυτόματης μεταφοράς - Πλατφόρμας ενδεικτικών διαδρομών μέσω αυτών Υποδεικνύουμε χώρους στάθμευσης καθώς και τις υπολοιπόμενες διαθέσιμες θέσεις που έχουν απομείνει. Τέτοιου είδους πληροφορίες σας βοηθούν να υπολογήσετε την διαθεσιμότητα του κοινού πριν την έναρξη οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας.

Εργαλεία:
Διανυσματικοί χάρτες • API • συνόλου δεδομένων

Τομείς Χρήσης:
Λιανικό εμπόριο • τραπεζικά ιδρύματα
Προμήθεια χαρτογραφικών λύσεων για μηχανικά δίκτυα
Προμήθεια χαρτογραφικών λύσεων για μηχανικά δίκτυα. Τα ακριβή δεδομένα χαρτογράφισης που παρέχονται από την 2GIS, χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανικών δικτύων. Αυτό το σύνολο δεδομένων χρησιμοποιείται πιο συχνά ως:

- Βάση δεδομένων χαρτογράφισης (με λεπτομερείς πληροφορίες για διαδρομές και όρια μεταξύ περιοχών)
- Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κτίρια (αριθμός οργανισμών/επιχειρήσεων, αριθμός διαμερισμάτων και εισόδων, λειτουργίες κτιρίων)
- Στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, γέφυρες, σιδηρόδρομοι και τραμ.

Τέτοια δεδομένα θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε και να σχεδιάσετε την κατασκευή σωληνώσεων για θέρμανση, να ορίσετε τοποθεσίες για δίκτυα καλωδίων με σεβασμό στην υποδομή της πόλης και να υπολογίσετε ακόμη και τον πιθανό όγκο της κατανάλωσης ενέργειας σε επιλεγμένες περιοχές.


Εργαλεία:
API • Διανυσματικοί χάρτες

Τομείς Χρήσης:
Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου • δίκτυα σωληνώσεων για σκοπούς θέρμανσης • παροχή ενέργειας • κανάλια ύδρευσης
Ηλεκτρονική ενοποίηση με εξωτερικές υπηρεσίες
Η 2GIS συνεργάζεται με διάφορες υπηρεσίες... Τα γεωγραφικά δεδομένα τα οποία παρέχονται μέσω των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούνται από κατασκευαστές λογισμικού υπηρεσιών ταξί, μεταφορικών εταιρειών και υπηρεσιών logistics.

Με το API της 2GIS μπορείτε:
- Να έχετε πρόσβαση στην γεωγραφική κωδικοποίηση των εγκαταστάσεων
- Να δημιουργείτε διαδρομές
- Να λαμβάνετε πραγματικά δεδομένα οργανισμών / εταιρειών καθώς και χαρτογραφημένα δεδομένα
- Να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφοριακή συμφόρηση των δρόμων

Όλα τα παραπάνω, θα σας επιτρέψουν να επιλύσετε εύκολα τα οποιαδήποτε καθήκοντά σας, ρυθμίζοντας ανάλογα τις διαδρομές σας με τον πλοηγό μας, υποδυκνείοντας σας τις χιλιομετρικές αποστάσεις

Εργαλεία:
API

Τομείς Χρήσης:
Ταξί • υπηρεσίες μεταφορών • ανάπτυξη λογισμικού • λογιστικά • Logistics
Μην διστάσετε να μας απευθύνετε οποιαδήποτε ερώτηση ή αφήστε μας το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσουμε πίσω

content@2gis.com
Το όνομα σας
Επωνυμία οργανισμού / εταιρείας
Τηλέφωνο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πόλη που σας ενδιαφέρει
...