Τα σύνολα δεδομένων είναι μια ακριβής, ενημερωμένη και αξιόπιστη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Σύνολα δεδομένων

Τα δεδομένα παρέχονται σε άνετες μορφές για εσάς και τους ειδικούς σας σε σχήματα και μορφές όπως: json, xml ή csv
Σύνολα δεδομένων
Λάβετε πολύτιμες πληροφορίες από τα μη επεξεργασμένα δεδομένα για περισσότερους από 3.200.000 οργανισμούς που αναφέρονται στα προϊόντα της 2GIS. Οι τηλεφωνικές επαφές, καθώς και οι βάσεις διευθύνσεων και οι πληροφορίες για τους ανταγωνιστές σας, θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τη στρατηγική ανάπτυξης για την επιχείρησή σας. Με επιλεγμένα σύνολα δεδομένων θα μπορούσατε εύκολα:
Να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων των πιθανών πελατών σας για πωλήσεις B2B.

Να ενημερώσετε τη δική σας βάση δεδομένων με τα δεδομένα μας για τους τρέχοντες πελάτες σας με ακριβείς και πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Μπορείτε επίσης να ενημερώνετε τακτικά τη βάση δεδομένων σας με νέες πληροφορίες σχετικά με νέους οργανισμούς που εμφανίζονται σε παρόμοιους τομείς ενδιαφέροντος με αυτούς της επιχείρησής σας.

Μετρήστε το πιθανό μέγεθος της αγοράς, όταν εισέρχεστε σε νέες επιχειρήσεις σε νέες πόλεις, με βάση ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους οργανισμούς, τα κτίρια, το μέγεθος των περιοχών κατασκευής, τα νέα εργοτάξια σε επιλεγμένες και καθορισμένες περιοχές.

Με τη χρήση των ακριβών και ακριβών δεδομένων για την ανάλυση των ανταγωνιστών, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των επιχειρήσεων.

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες αξιολόγησης εταιρειών, με δεδομένα σχολίων από τη μοναδική μας πύλη Flamp.
Εξοικονομήστε χρόνο και προσπάθεια για την αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών - χρησιμοποιήστε ακριβή σύνολα δεδομένων της 2GIS!
Γεωγραφικά Δεδομένα
Γεωγραφικά Δεδομένα — περιλαμβάνονται οι αναλυτικές πληροφορίες για κτίρια και άλλα αντικείμενα σε κατάλληλη και άνετη μορφή

Γεωγραφικα Δεδομένα χρησιμοποιούνται για:
Γεωγραφικές αναλύσεις με τις ακόλουθες παραμέτρους: πυκνότητα των πληθυσμών, βαθμολογίες ανταγωνιστών, αποστάσεις με τα πόδια ή με διάφορα μέσα μεταφοράς,λογιστικά, μέτρο της υποδομής, μέγεθος των περιοχών κατασκευής, αριθμός των εργοταξίων

Διαμορφώστε τη δική σας βάση δεδομένων των διευθύνσεων

Αναζητήστε γεωγραφικά αντικείμενα εντος συντεταγμένων

Οπτικοποίηση των γεωγραφικών αντικειμένων στο χάρτη

Υπολογισμός του μεγέθους κυκλοφορίας διαφημιστικού υλικού σε καθορισμένες περιοχές
Ανοίξτε νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας με τα γεωγραφικά δεδομένα της 2GIS!
POI
POI (σημείο ενδιαφέροντος) - αντικείμενα στο χάρτη με γεωγραφικές συντεταγμένες.
Μάθετε για τους πλησιέστερους ανταγωνιστές σας, μετρήστε την κάλυψη και τις τοποθεσίες τους.

Λάβετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μεταφοράς σε κατάλληλα μέρη.

Ενημερώστε το κοινό για αξιοθέατα και άλλα σημαντικά μέρη στο χάρτη.
POI - μόνο χρήσιμα σημεία στην περιοχή της πόλης!