Ο διανυσματικός χάρτης είναι ένα προεπιλεγμένο σύνολο δεδομένων, τα οποία λαμβάνονται ως αποτέλεσμα του διανύσματος των αντικειμένων από δορυφορικές εικόνες και επαληθεύτηκαν τοπικά από τους ειδικούς της 2GIS. Οι διανυσματικοί τρισδιάστατοι χάρτες σάς επιτρέπουν να εργάζεστε με αντικείμενα όπως δρόμους, ποτάμια, διαδρομές και άλλα, όπου μπορείτε να προσθέτετε και να ενημερώνετε ιδιότητες των αντικειμένων με επιπρόσθετες πληροφορίες.

Διανυσματικοί Χάρτες

Δεδομένα που παρέχονται σε συμβατή μορφή για εσάς και τους ειδικούς σας.
Τεχνικές προδιαγραφές των διανυσματικών χαρτών:
Διατίθενται με μορφές SHAPE, MID / MIF.

Σύνδεση με τις πραγματικές γεω-συντεταγμένες (προβολή του Merkator WGS 84).

Κωδικοποίηση: Cyrillic (DOS), CP866, Cyrillic (Windows), CP1251.
Γιατί χρειάζονται οι διανυσματικοί χάρτες στην επιχείρησή σας?
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διανυσματικούς χάρτες με αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου διαφορετικών αντικειμένων και να αντιδράσετε γρήγορα και ανάλογα όταν απαιτείται.

Για να δημιουργήσετε τις διαδρομές για τη μεταφορά σας και να ελέγξετε τις προγραμματισμένες κινήσεις των υπαλλήλων.

Δημιουργία και ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών ή οποιουδήποτε λογισμικού πλοήγησης.

Για αυτοματοποίηση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, με βάση τα ακριβή δεδομένα της 2GIS.
Όλα τα αντικείμενα στον χάρτη χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα.
Τυπικά χαρακτηριστικά: όρια των κατοικημένων τοποθεσιών, σύνορα των διοικητικών περιοχών, τετράγωνα, ποτάμια, σιδηρόδρομοι και σταθμοί, δρόμοι, κτίρια και γέφυρες.

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά: χώροι στάθμευσης, φράχτες, αξιοθέατα, διαδρομές, είσοδοι κτιρίων, κέντρα εξυπηρέτησης, γράφηματα μεταφοράς, οδικά γραφήματα, οργανισμοί σε μορφή σχήματος, πληροφορίες για το ύψος των κτιρίων (αριθμός ορόφων).

Εσείς επιλέγετε τον επιθυμητό αριθμό και την κατανομή των χαρακτηριστικών. Οι χάρτες μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε επαγγελματικό σύστημα (MAPinfo, ArcGIS, GPS MapEdit κ.λπ.).

Παρέχουμε λεπτομερή στοιχεία διευθύνσεων για όλες τις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας και οι χάρτες μας ανανεώνονται και εκσυγχρονίζονται κάθε μήνα από τους ειδικούς μας.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά των διανυσματικών χαρτών οι οποίοι θα είναι ακριβείς και ενημερωμένοι – με την 2GIS ολόκληρη η πόλη θα είναι στα χέρια σας!